♦️صادقی: ۱۰۰ نفر از آقازاده‌ها بورسیه تحصیلی گرفتند/ «رئیسی» با فساد علمی برخورد کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

🔹۱۰۰ آقازاده و آقا با رانت از بورس تحصیلی برخوردار شده‌اند.

🔹رئیس قوه قضاییه با فساد علمی در دانشگاه‌ها برخورد کند که زمینه ساز فسادهای دیگر است.

#رونوشت_به: قوه قضائیه

@AkhbareFori