🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم (ص): خداوند، انسان با حیاىِ بردبارِ و با عفّتى را که پاکدامنى مى‌ورزد، دوست دارد.

#صبح_نو

⏳امروز ‌یکشنبه

۷ مهر ۱۳۹۸

۲۹ محرم ۱۴۴۱

۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM