♦️آخرین وضعیت اعتراضات در عراق اعتماد نوشت: 🔹اعتراضات مردم عراق بعد از نجف به شهر کربلا هم رسید. 🔹رسانه‌های عراقی اعلام کردند نیروهای امنیتی از گاز اشک آور برای متفرق کردن مردم معترض استفاده کردند. 🔹این در حالی است که رسانه های عراقی از نجف هم گزارش داده‌اند…