🌱هر روز خود را با ﷽ آغاز کنید🌱

🔹امام صادق(ع): کسی که دوست دارد بداند نمازش پذیرفته شده است یا نه، باید ببیند آیا نمازش او را از زشتی‌ها و ناپاکی‌ها دور کرده است؟ پس به اندازه‌ای که دور کرده باشد، همانقدر از نمازش پذیرفته شده است.

#صبح_نو

⏳امروز چهارشنبه

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۲۴ جمادی‌الثانی ۱۴۴۱

۱۹ فوریه ۲۰۲۰

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM