♦️پامپئو: ایران باید کنوانسیون پالرمو را تصویب کند

وزیر خارجه آمریکا:

🔹مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند

🔹ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.

@AkhbareFori