♦️تایید خبر دستگیری سه شهروند استرالیایی و بریتانیایی در ایران

🔹️وزارت امور خارجه استرالیا خبر دستگیری دو زن و یک مرد استرالیایی و بریتانیایی توسط ایران را تایید کرده است، استرالیا در مورد سفر شهروندانش به ایران هشدار داده است، ایران اتهام این افراد را امنیتی اعلام کرده است.

@AkhbareFori