🌱هر روز خود را با ﷽ آغاز کنید🌱

🔹حضرت علی(ع): در توانگرى و گشایش، مسرور نشو و در فقر و بلا غم‌دیده نگرد؛ به‌ درستى که طلا با آتش آزمایش می‌شود و مؤمن با بلا آزمایش می‌شود

#صبح_نو

⏳امروز سه‌شنبه

۶ اسفند ۱۳۹۸

۱ رجب ۱۴۴۱

۲۵ فوریه ۲۰۲۰

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM