آمریکا در 40% کشورهای دنیا حضور دارد

راهنمای نقشه:

نقاط سبز | رزمایش | 26

نقاط زرد | آموزش و کمک | 65

نقاط آبی | پایگاه نظامی | 4

نقاط قرمز | پدافند هوایی | 7

نقاط نارنجی | درگیری نظامی | 14

تاریخ ژانویه 2019

➕‏آمریکا 93% اوقات در جنگ بوده است!

طی سال‌های 1776 تا 2015؛ آمریکا 222 سال از مجموع 239 سال را در جنگ سپری کرده است!

@AkhbareFori