🔹کرونا، شاید فرصتی باشد برای همدلی بیشتر مسئولان و مردم!

یک فعال رسانه‌ای: مسئولان از پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی خدمت‌به مردم را یاد بگیرند که حتی جان‌ شان را هم فدای مردم می‌کنند نه فقط در حرف!

#مدافعان_سلامت

@AkhbareFori