رئیس سازمان دامپزشکی کشور: 🔹 کل منطقه میانکاله تا اطلاع ثانوی قرنطینه است 🔹 هر نوع ورود و خروجی به آنجا ممنوع

رئیس سازمان دامپزشکی کشور: 🔹 کل منطقه میانکاله تا اطلاع ثانوی قرنطینه است 🔹 هر نوع ورود و خروجی به آنجا ممنوع است 🔹 در این منطقه در حال حاضر صید و شکار ممنوع است/ایسنا @AkhbareFori