واکنش خصمانه ترامپ به صحبت‌های رییس‌جمهوری ایران

🔹ایران تهدید تازه‌ای مطرح کرده است. روحانی می‌گوید اگر توافق هسته‌ای تازه‌ای در کار نباشد، اورانیوم را تا «هر میزانی که بخواهیم» غنی می‌کنند. ایران! مراقب این تهدیدهایت باش. آنها می‌توانند برگردند و تو را طوری نیش بزنند که تا به حال هیچ کس اینطور نیش نخورده باشد.

@AkhbareFori