♦️وکیل حسین هدایتی: هیچ ارتباطی بین قتل حاجیان و هدایتی وجود ندارد 🔹«مدیرخراسانی» در ارتباط با این موضوع که آیا رابطه‌ای بین حاجیان که شب گذشته به ضرب گلوله به قتل رسیده بود و پرونده آقای هدایتی که در دادگاه از وی نام برده بود وجود دارد یا خیر، گفت: قتل حاجیان…