♦️غرق شدن کشتی باری ایران در خلیج فارس / نجات ۲ ملوان و مفقودی بقیه

🔹لنج ( کشتی چوبی) باری از اهالی شهر نخل تقی نیمه شب گذشته در ۵۰مایل دریایی (حدود ۹۲ کیلومتری) ساحل عسلویه غرق شد.

🔹این لنج بزرگ که از دبی عازم نخل تقی بود در نزدیکی سکوهای نفتی بر اثر طوفانی بودن دریا غرق شد.

🔹کشتی ناجی غریق توانست دو نفر از ملوانان که از اهالی نخل تقی هستند را نجات دهد از دیگر ملوانان اطلاعی در دسترس نیست/عصرایران

@AkhbareFori