وقتی تلویزیون نگران ورود پول‌ کثیف به سینما و شبکه نمایش خانگی می‌شود!

🔹درست در زمانی که مدیر سیمافیلم با انتقاد از سریال‌سازان شبکه نمایش خانگی، آنها را عامل گرانی سریال‌سازی در تلویزیون اعلام کرده، برنامه "هفت" سردمدار مبارزه با پول کثیف می‌شود

🔹پول فرهنگیان و فولاد، چگونه دستمزد بازیگران«شهرزاد»و دیگرسریال‌ها شد؟

آنچه که در پشت پرده این ماجراها بود ولی کمتر گفته شد ‌را اینجا بخوانید

sornakhabar.com/news/47465