♦️کدام کشور بیشترین صفر را از پول ملی خود حذف کرده است؟

🔹برزیل طی ۹۰ سال اخیر، در ۶مرتبه، ۱۸صفر را از پول ملی‌اش حذف کرده است

🔹برزیل ازجمله کشورهایی است که با حذف صفر، تورم را کاهش داده و رشد اقتصادی خود را افزایش داده است

درباره تجربه اقتصادی برزیل اینجا بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1250006