♦️‌شرایط نرخ بیکاری در روستاها بدتر از شهرها است

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور:

🔹شرایط نرخ بیکاری در روستاها بدتر از شهرها است و وقتی به بیکاری روستاییان و فارغ‌التحصیلان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که جمعیت بیکاران در این زمینه بسیار بالاتر است/ ایسنا

@AkhbareFori