♦#زندگی_بهتر/ خنک و گوارا اما سرطان زا؛ خطرات استفاده از آب معدنی‌های آفتاب دیده چیست؟

🔹بطری آب معدنی را در ماشین نگه ندارید؛ گرما و اشعه خورشید بطری آب را سرطان زا می‌کند

🔹تاریخ انقضا آب معدنی مربوط به شرایط استاندارد است و به آب معدنی‌های آفتاب دیده ربطی ندارد

درباره مضرات قرارگرفتن بطری آب معدنی در زیر آفتاب تابستان اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1238590