🔹وزیر اقتصاد برکنار شد 🔺ادامه جراحی دولت توسط نمایندگان مردم 🔸وزیر اقتصاد به دنبال نابسامانی های اخیر اقتصادی و عدم موفقیت دولت در کنترل شرایط توسط مجلس استیضاح و درنهایت برکنار شد. 🔸این دومین وزیری است که توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برکنار می…