♦️ارزهای خانگی وارد بازار شدند

🔹صراف‌های خیابان فردوسی می‌گویند خیلی از مردم از ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها، فروشنده شده اند و همین امر باعث افزایش ورود ارزهای خانگی در بازار شده است./جماران

#اقتصادی

@AkhbareFori