♦#چند_خبر_کوتاه

🔹همدان "کلانشهر" می‌شود.

🔹ربیعی سخنگوی دولت: آمار دقیقی درباره درصد فرزندان مسئولان دولتی در خارج از کشور موجود نیست، یا اگر موجود باشد، من بی‌اطلاع هستم.

🔹سفیر ایران در لندن: سفر هیأتی از متخصصان هسته‌ای انگلیس به ایران برای تکمیل فرآیند مدرن سازی راکتور اراک است.

🔹وزیر بهداشت: در آستانه ریشه کنی مالاریا هستیم.

@AkhbareFori