پسربچه‌ای که تاریخ را شرمنده خود کرد!

🔹با اشک‌های خود، عرق شرم بر پیشانی بسیاری از مدعیان مردی و مردانگی نشاند.

🔹همه می‌خواستند جلوی رفتن او به جبهه‌های جنگ دفاع مقدس را بگیرند و او اصرار داشت که برود. گریه‌کنان قسم می‌داد و التماس می‌کرد!

@AkhbareFori