سهمیه کنکور خانواده هیات‌علمی ۵برابر سهمیه شهدا/به نام شهدا به کام استادزاده‌ها!

🔹در ۵سال، ۷۲۰۰نفر با امتیاز خانواده هیات‌علمی تغییر رشته یا دانشگاه داده‌اند. سهمیه خانواده شهدا ۱۳۵۸نفر بوده است

🔹مشمول سهمیه هیأت علمی کسی است که به هر دلیلی پدر و مادرش عضو هیأت علمی دانشگاه است، ممکن است معدلش هم ۱۰ و جزو تنبل‌ترین دانشجویان باشد

🔹آنهایی که از سهمیه هیأت علمی وارد دانشگاه‌های کشور می‌شوند، از چه سطح علمی برخوردارند؟

بیشتر بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1386844