♦️درخواست ۱۲ انجمن اسلامی دانشجویی از قوه قضائیه: صحت مدارک مدیران را بررسی کنید

در این بیانیه آمده است:

🔹از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستاریم صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شود جلوگیری شود تا عدالت آموزشی و شایسته سالاری در جامعه برقرار گردد.

#مدرک_جعلی

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1388440