♦#حق‌الناس| پوران درخشنده: بازیگری که ۲۰۰ میلیون می‌گرفت به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون هم راضی نمی‌شود!

کارگردان فیلم «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند»:

🔹افزایش دستمزد بازیگران کاملاً بی منطق و ناعادلانه است، بازیگری تا دو سال پیش با ۲۰۰ میلیون تومان بازی می‌کرد حالا با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم سر پروژه نمی‌آید، من نمی‌دانم این دستمزدها از کجا آمده و اصلا چرا بازیگران باید این مبالغ را دریافت کنند؟/میزان

@AkhbareFori