♦️پراید باز هم ارزان شد

🔹امروز هر دستگاه پراید در بازار تهران به ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است . نرخ خرید پراید از سوی نمایشگاه داران اما کمتر از این میزان گزارش شده است .

🔹 بر اساس این گزارش به این ترتیب فاصله قیمت هر دستگاه پراید در بازار نسبت به قیمت تحویل کارخانه از ۱۱ میلیون تومان در ابتدای سال به محدوده ۶ میلیون تومان رسیده است.

قیمت‌های خودرو را اینجا ببینید

t.me/joinchat/AAAAADvWoiZezdWQoiRk8A