♦️ظریف: این دیدار شاید انجام گردد... 🔹ظریف در مصاحبه با سی ان ان: ایران آماده امضای پروتکل الحاقی است، پروتکلی که اجازه بازرسی فراگیر و جامع از تاسیسات هسته‌ای ایران را در زمان زودتر از تاریخی که در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ تعیین شده، خواهد داد. رهبر معظم انقلاب…