فروش تسلیحات نظامی ۱۰۰ شرکت بین‌المللی ۴۲۰ میلیارد دلار است/ سهم آمریکایی‌ها ۵۹ درصد

🔹موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) سالانه آمار تولید و فروش تسلیحات نظامی جهان را ارائه می‌دهد که در گزارش ۲۰۱۸ این موسسه، ۱۰۰ شرکت برتر تولیدکننده تسلیحات نظامی و غیرنظامی، طی سال ۲۰۱۸ حدود ۴۲۰ میلیارد دلار فروش تسلیحات نظامی داشته‌اند.

🔹قابل ذکر است این لیست بدون در نظر گرفتن شرکتهای چینی است و طبق این داده‌ها، از ۴۲۰ میلیارد دلار فروش سلاح، ۵۹ درصد آن معادل ۲۴۶ میلیارد دلار عاید شرکت‌های آمریکایی شده است.

@AkhbareFori