♦️واکنش وزارت ورزش به مهاجرت کیمیا علیزاده فرهادی زاد معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان در واکنش به مهاجرت برخی از ورزشکاران از جمله کیمیا علیزاده گفت: 🔹هر کسی در ارتباط با زندگی خود تصمیم می‌گیرد و نمی‌توانیم کسی را مجبور کنیم. @AkhbareFori