کریم باقری: موضوع استعفایم صحت ندارد و دلیلی هم برای آن نیست

🔹نمی‌خواهم سرمربی پرسپولیس باشم. نه پرسپولیس و نه تیم‌های دیگر.

🔹باشگاه ماشین سازی هیچ پیشنهادی نداد و اگر هم پیشنهادی می‌شد، قبول نمی‌کردم. دوست دارم خودم مسیرم را انتخاب کنم.

🔹بازیکنان پرسپولیس به تازگی بخشی از پول‌شان را گرفتند و هیچ صحبتی از اعتصاب هم نبود.

🔹در ادامه لیگ کار برای گل‌محمدی و بازیکنان سخت است ولی اگر متحد باشیم پرسپولیس می‌تواند موفق شود.

🔹وقتی پولی درمیان نیست چرا باید سراغ خارجی‌ها برویم؟ باید به مربیان داخلی فرصت بدهیم. البته باید از علم خارجی‌ها هم استفاده کرد.

@Akhbarefori