واکنش کامبیز مهدیزاده داماد رئیس جمهور به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان

🔹داماد روحانی که تا صبح امروز خبر رد صلاحیت خود را به صورت گسترده و در رسانه‌های متعددی تکذیب میکرد، در پی توییت امروز سخنگوی شورای نگهبان، مجبور شد تا خبر عدم احراز صلاحیت خود را تایید کند.

@AkhbareFori