♦️رزمندگان مقاومت «خان طومان» را آزاد کردند

🔹‏لحظاتی پیش با مجاهدت‌های رزمندگان محور مقاومت شهر ‎«خان طومان» در جنوب غرب ‎حلب پاکسازی شد.

🔹این شهر یادآور حماسه فرزندان ‎ایران زمین برای ارتقای عزت و شرف‌و کرامت مردم ایران است، جایی که در حمله تروریست‌ها گروهی از بهترین فرزندان ایران به شهادت رسیدند.

@AkhbareFori