شیخ «خالد عبدالوهاب الملا» رئیس مجمع علمای اهل تسنن عراق با انتشار توییتی از تظاهرات روز جمعه پیش رو در عراق حمایت کرد و نوشت:

🔹خروج آمریکا از عراق و منطقه یک واجب عرفی و شرعی است چرا که حضورش باعث فتنه و غارت ثروت و فساد فاسدین میشود. روز جمعه همگی شعار "نه به آمریکا" و "آری به عراق آزاد" سرخواهیم داد.

@Akhbarefori