واکنش مطهری به نوع نظارت شورای نگهبان بر مجلس

نماینده تهران:

🔹نیازی نیست که شورای نگهبان اینقدر نگران مجلس باشد.

🔹هر کس فساد اخلاقی و مالی نداشته باشد قانون اساسی را هم قبول داشته باشد او را رد نکنید و موضوع را بر عهده مردم بگذارید.

🔹مطمئنا مردم اشتباه نمی‌کنند؛ مگر در مجلس اول مردم اشتباه کردند؟

🔹مجاهدین خلق هم در آن مجلس کاندیدا داشتند و مجلس خوبی هم تشکیل شد./ایسنا

@AkhbareFori