#زندگی_بهتر | فواید غذا خوردن در حالت نشسته روی زمین

🔹نشستن روی زمین در وضعیت چهار زانو و غذا خوردن برای دستگاه گوارش انسان خوب است. حرکت رو به جلو و عقب در نتیجه خم شدن برای خوردن غذا و بازگشت به وضعیت طبیعی نشستن به عضلات شکم در ترشح شیره های گوارشی کمک می کند

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1677756