امام جمعه لواسانات:

🔹رئیس شورای شهر لواسان⁩ دستگیر شد.

🔹یعنی تاکنون سه نفر از پنج نفر شورای لواسان دستگیر شدند. لازم است مجلس شورای اسلامی درباره شوراهای شهر و روستا و قوانین آن تجدیدنظر کنند.

🔹 دو کارچاقکن اصلی در لواسان⁩ که واسطه متخلفان شهرداری بودند و بیشترین فشار را بر گرده مردم داشتند، نیز بازداشتند. خبرهای خوبی می‌رسد.

@AkhbareFori