مدارس برخی از نقاط کشور تعطیل شد.

🔴تهران / کلیک کنید

🔴مشهد 🔴ایلام 🔴خراسان جنوبی

🔴کهگلویه‌و‌بویراحمد 🔴مرکزی

🔴اصفهان 🔴خوزستان 🔴کرمانشاه

🔴قزوین 🔴قم 🔴همدان 🔴البرز

🔴اردبیل 🔴هرمزگان 🔴گیلان 🔴یزد

🔴سیستان‌و‌بلوچستان 🔴بوشهر

🔴خراسان شمالی 🔴فارس

🔴آذربایجان شرقی 🔴مازندران 🔴سمنان