♦️دولت با ترخیص خودروهای دپو شده موافقت کرد

🔹هیات دولت در جلسه امروز خود با پیشنهاد ارائه شده در رابطه با تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقت کرد و احتمالا به زودی ترخیص خودروها آغاز می‌شود/ایسنا

@AkhbareFori