چه کسی در دانشگاه ها دیوار کشید؟

🔹رهبر انقلاب: همان هایی که سال ۶۳ بین دختر و پسر میگفتند دیوار بکشیم حالا اردوی مختلط برگزار میکنند، چطور ۱۸۰ درجه عوض شده‌اید؟

🔹سال ۶۳ در نماز جمعه به دستور امام اعلام کردیم این دیوار کشیدن ها حرف امام و انقلاب نیست.

@AkhbareFori