♦️جزئیات انتقال آب دریای عمان به ۳ استان شرقی کشور

خامسی معاون وزیر نیرو:

🔹سهم استان خراسان رضوی ۱۱۰میلیون مترمکعب، سهم خراسان جنوبی ۶۰میلیون مترمکعب و سهم سیستان و بلوچستان ۲۲۸میلیون مترمکعب است که مجموع این سهم‌ها میزان خروجی آب است اما از دریا می‌توانند یک میلیارد و ۲۰۰میلیون مترمکعب برداشت کنند.

@AkhbareFori