♦️اپراتورها قطعی اینترنت را جبران می‌کنند 🔹یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات به خبرفوری گفت که اپراتورهای تلفن همراه، برای دلجویی از مشترکین تلفن همراه، یک بسته اینترنتی هدیه ارائه کردند که با شماره گیری #98* فعالسازی می‌شود @AkhbareFori