♦️به مرزهای عراق نروید

مدیرکل امنیتی، انتظامی و امور مرزی استانداری خوزستان:

🔹با توجه به اتفاقات اخیر در عراق، مردم سفر خود به این کشور را به تاخیر بیندازند.

🔸منابع عراقی امروز (دوشنبه) از بازگشت آرامش نسبی به نجف و بغداد و عادی بودن وضعیت این دو استان خبر دادند.

@Akhbarefori