توضیحات شایان مصلح درباره لغو بازی سپاهان و پرسپولیس

🔹روز بازی به خاطر هواداران به جمع بندی رسیدیم بازی نکنیم و سه بر صفر بازنده شویم و در هتل ماندیم.

🔹بعد از حرکت به استادیوم نیز همقسم‌شدیم بازی نکنیم!

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو