روایت مینو محرز از ترسناک ترین صحنه انتقال کرونا ویروس

عضو کمیته‌ کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت:

🔹ما مکرر مردم را به رعایت نکات بهداشتی دعوت می‌کنیم. توصیه می‌کنیم هر ۳۰ دقیقه یک بار دست های شان را با صابون شستشو دهند.

🔹هنگام سرفه و عطسه با ناحیه آرنج یا دستمال جند لایه جلوی دهان و بینی شان را بپوشانند. از رفتن به مهمانی‌ها و تجمعات و اماکن شلوغ پرهیز کنند.

🔹اما من تصاویری می‌بینم که موجب وحشتم می شود. مردم در برخی قهوه‌خانه ها کنار هم می نشینند و قلیان می‌کشند.

🔹این دود با حجم زیادی وارد دهان این ها می شود با ترشحات دهان و بینی مخلوط می شود و بیرون می آید و در فضا شناور می‌ماند.

🔹من متخصص بیماری های عفونی هستم و می گویم این ترسناک ترین صحنه ای است که دیده ام.

@AkhbareFori