♦️مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاد

🔹در جلسه فوری امروز که در کوالالامپور برگزار شد و در همان ساعت اولیه در مورد مسابقات در شرق آسیا به جمع رسیدند و بازی های شرق به تعویق افتاد و سپس با کسب رضایت از طرف‌های حاضر در منقطه غرب آسیا نیز مسابقات در این منطقه هم به تعویق افتاد. /مهر

@AkhbareFori