♦️شهردار منطقه ۱۳ از بیمارستان مرخص شد

🔹«مجتبی رحمان‌زاده» شهردار منطقه ۱۳ که گفته می‌شد به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده با توجه به بهبود وضعیت جسمی مرخص شد.

🔹«رحمان‌زاده» به منزل منتقل شده و یکی نزدیکان وی حال عمومی او را خوب ارزیابی کرده است.

@AkhbareFori