📸خانواده "مسیح علی‌نژاد" در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند

در حالی که معصومه علی‌نژاد قمیکلایی که خود را مسیح

📸خانواده "مسیح علی‌نژاد" در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند

در حالی که معصومه علی‌نژاد قمیکلایی که خود را مسیح علی نژاد معرفی می‌کند و با پروژه‌های سرویس‌های امنیتی غربی به صورت شبانه روز برای مبارزه با حجاب اسلامی و همچنین جمهوری اسلامی همکاری می‌کند شرکت خانواده وی در راهپیمایی ۲۲ بهمن قابل توجه است.

#سیاسی

@AkhbareFori