♦️خبرهای دیروز را، امروز در روزنامه‌ها بخوانیم

🔹میلیاردر کارتن‌خواب کیست؟

🔹حذف مجوزهای مزاحم کسب و کار

🔹نان به نرخ روز می‌شود؟

🔹اجاره‌های کمرشکن

🔹شرایط اعزام ۵هزار کارجو به ۳ کشور

🔹چند قدم در خاک کره شمالی

🔹اینستکس شرافتمندانه نیست

اینجا بخوانید

https://www.khabarfoori.com/view/newspapers