♦️واکنش مطهری به تصاویر منتشر شده از ستاره اسکندری

🔹اگر یک بازیگر زن در یک برنامه رسمی در خارج از کشور به عنوان نماینده ایران شرکت ‌کند باید پوشش اسلامی را رعایت کند اما اگر برای سفر شخصی یا خانوادگی به خارج از کشور رفته مامور نیستیم تجسس کنیم که پوشش اسلامی را رعایت می‌کند یا نمی‌کند.

🔹اگر رعایت نکرد نمی‌توانیم او را به ریاکاری و نفاق متهم کنیم.

درباره این ویدئو جنجالی بیشتر بخوانید و ببینید

sornakhabar.com/news/47843