نجات زنی پس از ۶ روز حبس در خودرو

🔹یک زن بلژیکی پس از شش روز گرفتار ماندن در یک خودروی تصادفی در گرمای شدیدِ این روزهای اروپا، نجات یافت.

🔹او هر بار با تکان‌دادن دست‌هایش به منظور تلاش برای خروج از خودرو از شدت درد بیهوش می‌شده اما پس از تلاش فراوان موفق می‌شود در خودرو را با پاهای خود باز کند.

@AkhbareFori