♦️دعوت حجتی‌کرمانی از مصباح‌یزدی برای مناظره

محمدجواد حجتی‌کرمانی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات با اشاره به حوادث اخیر قم نوشت:

🔹به خاطر بسیاری از ناگفته‌های متراکم این نگارنده حقیر با استاد بزرگوار، ۱۸ سال پس از مناظره ما از تلویزیون، اعلام می‌کنم که همچنان مناظره مزبور را ناقص و ابتر می‌دانم، برآنم که اگر استاد بزرگوار آمادگی برای «تجدید گفتگو» داشته باشند، حاضرم در محضر ایشان در هر جا که صلاح بدانند به گفتگو بنشینم.

#سیاسی

@AkhbareFori